Maanrakennuksessa käsitellään paljon erilaisia maa-aineksia ja siihen käytetään erilaisia koneita. Maa-aineksia kuljetetaan työmaalle erilaisilla kuorma-autoilla ja muulla kalustolla, joihin kuuluvat esimerkiksi soraperävaunut ja soralavat. Mitä kaikkea maanrakennukseen kuuluu ja miten maanrakennusprojekti etenee? Tämänkertaisessa kirjoituksessa käsittelemme maanrakennusta ja mitä kaikkea siinä kannattaa ottaa huomioon. Jos aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, tervetuloa blogin pariin ja toivottavasti löydät aiheesta hyödyllistä tietoa.

Maanrakennus on tärkeässä osassa talon rakennusprojektia

Maanrakennus on tärkeässä osassa, rakennetaanpa lähes mitä tahansa, talosta autotiehen. Sen avulla luodaan kestävä pohja rakenteille ja varmistetaan, että kaikki tarvittavat toiminnot saadaan alustaan. Pientalon rakentaminen on jokaiselle perheelle suuri investointi ja on tärkeää, että se suunnitellaan ja valmistellaan hyvin sekä pohjatyöt teetetään luotettavalla urakoitsijalla. Koko rakennusprojektin ajan täytyy olla tekemisissä erilaisten viranomaisten, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa, joten suunnittelun ja tiedon hankkimisen osuus on projektin tärkein vaihe. Rakennusprojektin tärkeimpiä henkilöitä luotettavan urakoitsijan lisäksi ovat yleensä sen pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija ja arkkitehti.

Maanrakennusprojekti suunnitellaan huolellisesti

Maanrakennusprojekti suunnitellaan aina huolellisesti ja se etenee yleensä niin, että ensin tehdään maaperätutkimus ja pintavaaitus, jonka jälkeen päätetään perustamistapa. Tontin muoto ja maaperä ratkaisevat, miten perustukset tehdään ja voidaanko taloon tehdä kellarikerros. Rinnetontilla kellari saattaa olla järkevä ratkaisu, mutta kallioisella tontilla sen louhiminen saattaa olla usein kallista ja hankalaa. Maanrakennuksessa tarvitaan myös paljon erilaista välineistöä ja tontti raivataankin usein ensin niin, että siellä pääsee kulkemaan myös raskaalla kalustolla, kuten kuorma-autoilla, joissa on yleensä soraperävaunut ja soralavat tarvittavien maa-ainesten, kuten esimerkiksi soran ja sepelin kuljettamiseen.

Rakennuksen perustamistapaan vaikuttavat monet asiat

Myös pohjavedenpinnan korkeus vaikuttaa rakennuksen perustamistapaan. Parhaan perustamistavan rakennukselle selvittävät yleensä projektin arkkitehti ja rakennesuunnittelija, joka perustuu rakennuksen korkeusasemaan, sekä pohjan muotoon ja kokoon. Tontin muoto, koko ja korkeusasema vaikuttavat yleensä merkittävästi maanrakennuksen kustannuksiin. Ne ratkaisevat yleensä sen, kuinka paljon maaperää täytyy esimerkiksi louhia, jolloin täytyy myös varautua maa-aineksien kuljetuksiin. Tontin muodon, maaperän ja valitun perustamistavan lisäksi maarakennustöihin ja niiden hintaan vaikuttavat erilaisten liittymien, kuten vesi-, lämpö- ja viemäriliittymien rakentamistapa. Tutustu lisää maarakentamiseen ja soraperävaunuihin esimerkiksi täällä Kome Oy.

jaa