Monet haluavat korjata ja huoltaa työkoneensa ja muut laitteensa itse. Jos on tarvittavat tilat, osaaminen, kiinnostusta ja aikaa, voi se myös olla toimiva ratkaisu, etenkin jos koneita huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti myös ammattilaisen toimesta. Isommat korjaukset sekä määräaikais- ja vuosihuollot kannattaa lähes aina kuitenkin teettää ammattimaisessa huoltoyrityksessä. Uusimpia koneita ja laitteita pystyy toisaalta enää harvemmin huoltamaan omatoimisesti, koska siihen tarkoitukseen maatiloilla on harvoin tarvittavaa teknistä osaamista ja laiteita. Kaikki työkoneet kannattaa huoltaa ennakoivasti, koska se tulee yleensä edullisemmaksi. Huolto kannattaa teettää ennen satokaudenalkua, että koneet ovat hyvässä toimintakunnossa ja valmiina käytettäväksi erilaisissa maatilan töissä silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Koneita korjatessa ja huoltaessa kannattaa käyttää oikeita varaosia, esimerkiksi Case IH varaosat sopivat Case IH traktoreihin ja työkoneisiin parhaiten.

Työkoneiden ylläpito ja huolto on tärkeää niiden toimintavarmuuden kannalta

Kaikkien työkoneiden ylläpito ja ennakoiva huolto on tärkeää niiden toimintavarmuuden, turvallisuuden ja pidemmän käyttöiän kannalta. Ennakoiva huolto alentaa myös koneiden kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat niiden kunnossapidosta ja omistamisesta. Koneista aiheutuvien kustannusten hallinnassa suunnitelmallisuus on tärkeässä osassa. Koneista aiheutuvat kustannukset ovat iso osa tuotantokustannuksia, joten niiden huolellinen suunnittelu vaikuttaa suoraan myös kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Käyttötavalla on myös merkitystä koneiden käytöstä aiheutuviin kustannuksiin ja kestävyyteen. Ajotapa vaikuttaa myös paljon sekä polttoaineen kulutukseen että kunnossapidontarpeeseen, ylläpidon ohella. Koneiden ylläpidosta ja huollosta ei kannata tinkiä, vaan ne kannattaa korjata heti vian ilmetessä.

Miten työkoneita huolletaan ja ylläpidetään

Maatilan työkoneita tulisi huoltaa ja tarkistaa säännöllisesti. Huoltotöitä ja tarkistuksia on erilaisia ja ne voi jakaa päivittäisiin, viikoittaisiin, vuosittaisiin sekä määräaikaisin väliajoin tehtäviin töihin. Kaikki työkoneet tulisi tarkistaa ennen niiden käyttämistä. Ajoon lähdön tarkastukseen kuuluu esimerkiksi silmämääräinen tarkistus, jossa kannattaa koneen lisäksi katsoa, ettei siitä valu esimerkiksi öljyä tai muita nesteitä maahan. Moottoriöljyn, polttoaineen, jäähdytinnesteen, urean, jarru- ja kytkinnesteen riittävyyden tarkistaminen sekä myös voimansiirron ja hydrauliikan öljyjen tarkistaminen kuuluvat myös ajoon lähdön tarkastukseen. Ennen ajoon lähtöä tulee myös jarrut, valot ja renkaiden ilmanpaineet tarkastaa. Päivittäiset ja viikoittaiset tarkastukset ja huollot voi hyvin tehdä itse. Huoltopalveluita ja varaosia tarvitessa, kannattaa kääntyä asiantuntevan ammattilaisen puoleen, kuten esimerkiksi Hämeen traktorihuolto.

jaa